• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.1

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive.

DenumireAn
Regulament de organizare si functionare a Consiliului local UAT Comuna Targsoru Vechi2020
Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Targsoru Vechi2019
Regulament de organizare interioara2012