• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.3

INFORMATII FINANCIARE

DenumireAn
Buget initial 20232023
HCL nr.47 din 31.03.2023 privind indreptarea erorii materiale privind anexa la HCL nr.101 din 15.12.2022 de stabilire a impozitelor si taxelor locale pentru anul 20232023
HCL stabilire impozite si taxe locale pentru anul 20232023
Lista de investitii buget initial pentru anul 20232023
Rectificare buget prin HCL nr 36,37,38/15.03.2023 si Lista de investitii2023
Buget final 20222022
Buget initial 20222022
Lista investitii finala decembrie 20222022
Lista investitii initiala2022
Situatii financiare la 30.12.20222022
Buget initial 20212021
Cont de executie la 31 martie 20212021
Lista investitii finala la 21 aprilie 20212021
Situatii financiare la 31 martie 20212021
Buget final 20202020
Cont de executie la 31 decembrie 20202020
Lista investitii finala 20202020
Situatii financiare la 31 decembrie 20202020