• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

INFORMATII FINANCIARE

DenumireAn
Buget initial an 2024 conform HCL nr.11 din 14.02.20242024
Cont de executie la 31.12.20232024
Lista de investitii conform HCL 29 din 25.03.2024 2024
Lista de investitii conform HCL nr.40 din 17.04.20242024
Lista de investitii conform HCL nr.61 din 20.06.20242024
Lista de investitii initiala an 2024 conform HCL nr.11/14.02.20242024
Rectificare Buget de venituri si cheltuieli prin HCL nr 61 din 20.06.2024 2024
Rectificare buget prin HCL 29 din 25.03.20242024
Rectificare buget prin HCL nr 40 din 17.04.2023 2024
Situatii financiare la 29.12.20232024
Buget initial 20232023
Buget rectificat prin Dispozitia nr.446 din 24.10.20232023
Buget rectificat prin Dispozitia nr.573 din 20.12.20232023
HCL nr.47 din 31.03.2023 privind indreptarea erorii materiale privind anexa la HCL nr.101 din 15.12.2022 de stabilire a impozitelor si taxelor locale pentru anul 20232023
HCL stabilire impozite si taxe locale pentru anul 20232023
Lista de investiti conform HCL nr.124 si 125 din 14.12.20232023
Lista de investiti rectificta in 12 octombrie 2023 prin HCL 1002023
Lista de investitii aferenta rectificarii de buget prin HCL nr 49,50,51 din 29.05.2023 2023
Lista de investitii aferenta rectificarii de buget prin HCL nr 77,78,79 din 31.08.20232023
Lista de investitii buget initial pentru anul 20232023
Lista de investitii conform BUget rectificat prin HCL nr.109 si 110 din 23.11.20232023
Lista de investitii la Dispozitia nr.446 din 24.10.20232023
Lista de investitii la Dispozitia nr.573 din 20.12.20232023
Rectificare buget conform HCL nr.109 si 110 din 23.11.20232023
Rectificare buget conform HCL nr.124 si 125 din 14.12.20232023
Rectificare buget conform HCL nr.89 din 13.09.20232023
Rectificare Buget de venituri si cheltuieli prin HCL nr 49,50,51 din 29.05.2023 2023
Rectificare Buget de venituri si cheltuieli prin HCL nr 77,78,79 din 31.08.20232023
Rectificare Buget prin HCL 100 12 octombrie 20232023
Rectificare buget prin HCL nr 36,37,38/15.03.2023 si Lista de investitii2023
Situatii financiare la 31.03.20232023
Buget final 20222022
Buget initial 20222022
Lista investitii finala decembrie 20222022
Lista investitii initiala2022
Situatii financiare la 30.12.20222022
Buget initial 20212021
Cont de executie la 31 martie 20212021
Lista investitii finala la 21 aprilie 20212021
Situatii financiare la 31 martie 20212021
Buget final 20202020
Cont de executie la 31 decembrie 20202020
Lista investitii finala 20202020
Situatii financiare la 31 decembrie 20202020