• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

20222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
121Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Targsoru Vechi, judet PRAHOVAinitiere17-11-2023
120Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 70/29.06.2023 privind însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Targşoru Vechi, judeţul Prahovainitiere16-11-2023
119Proiect de hotarare privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public interninitiere16-11-2023
118Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a parcurilor aflate în administrarea Comunei Târgşoru Vechiinitiere16-11-2023
117Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Targsoru Vechiinitiere16-11-2023
116Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazelor sportive din Comuna Targsoru Vechiinitiere16-11-2023
115Proiect de hotarare privind aprobarea acordării drepturilor bănești cuvenite personalului didactic si auxiliar din unitatea de învățământ Școala Gimnaziala Sat Strejnicu Comuna Târgșoru Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare aferente lunilor Iulie -Noiembrie 2023initiere16-11-2023
114Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC INDUSTRIAL STREJNICU SRL pentru anul 2023
initiere16-11-2023
113Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Eco Serviciul Apa – Canal – Salubrizare Tirgsoru Vechi SRL si a Programului de Investitii, Dotari si Resurse de Finantare pentru anul 2023
initiere16-11-2023
112Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Sat Strejnicu Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul 2023
initiere16-11-2023
111Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova
initiere16-11-2023
110Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unui teren cu destinatia de drum de acces situat in T 23, Parcela A 147/81initiere13-11-2023
109Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Târşgoru Vechi pentru lunile DECEMBRIE 2023, IANUARIE si FEBRUARIE 2024
initiere08-11-2023
108Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unor terenuri cu destinatia de drum de acces situate in T 23, Parcela A 147/87initiere06-10-2023
107Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Târgșoru Vechi, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale sat Strejnicu Comuna Târgșoru Vechi, pentru anul școlar 2023 - 2024initiere05-10-2023
106Proiect de hotărâre privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al societatii SC ECO SERVICIUL APA-CANAL -SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL initiere05-10-2023
105Proiect de hotărâre privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al societatii SC Servicii Comunale Targsoru Vechi SRL initiere05-10-2023
104Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune, a unor bunuri apartinand Comunei Targsoru Vechiinitiere04-10-2023
103Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare sistem comunal integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova”initiere03-10-2023
102Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova initiere03-10-2023
101Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Târgşoru Vechi cu Judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public “ Construire centru social pentru persoane vârstinice (centru de zi), împrejmuire, alei, parcare, branşamente şi utilitǎţi, comuna Târgşoru Vechi, sat Strejnicu”initiere03-10-2023
100Proiect de hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/29/12/2022 privind aprobarea participării la PNRR/2022/C1/I1 - COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene” cu proiectul „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERE IN LOCALITATEA STREJNICU, TARGSORU VECHI, STANCESTI SI ZAHANAUA, COMUNA TARGSORU VECHI, JUDETUL PRAHOVAinitiere28-09-2023
99Proiect de hotarare pentru aprobare actualizare suprafata strada Toamnei, apatinand domeniului public al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahovainitiere26-09-2023
98Proiect de hotarare pentru aprobarea declansarii procedurii de expropiere pentru cauza de utilitate publica initiere21-09-2023
97Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind achizitia de imobile, constructii si/sau terenuri, de catre Comunei Targsoru Vechi initiere21-09-2023