• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive.

DenumireAn
Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Mizil2022
Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local al Oraşului Mizil județul Prahova2021
Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil județul Prahova2021
REGULAMENT PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII, PRECUM ȘI A DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMARUL ORAŞULUI MIZIL 2021
Regulament de organizare si funclionare al Pielei Agroalimentare2015