• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
31privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 202425-03-2024
30Privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil
11-03-2024
29Privind aprobarea înregistrarii în proprietatea publică a Oraşului Mizil a unor imobile situate în Orașul Mizil
11-03-2024
28privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil
28-02-2024
27privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ Sfânta Filofteia” Mizil, judeţul Prahova28-02-2024
26privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 28-02-2024
25aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Mizil, judeţul Prahova28-02-2024
24privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil28-02-2024
23privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
28-02-2024
22privind mandatarea domnului Negraru Silviu Călin reprezentantul Orașului Mizil în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”
28-02-2024
21privind aprobarea vânzării prin licitație publică , a imobilului în suprafaṭă de 329 mp, imobil proprietatea privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.19A, înscris în cartea funciară sub nr. 23331 28-02-2024
20privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a terenului în suprafaṭă de 1185 mp, situat în Mizil, str. Tohani, nr.57, având CF nr.22252, nr.cadastral 22252, proprietatea privată a oraşului Mizil, teren pe care se află două construcții ( locuinṭă şi garaj ) proprietatea privată a d-nei Roth Daniela, cu domiciliul în oraşul Mizil, str. Tohani , nr. 57 , judetul Prahova
28-02-2024
19privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ” Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Mizil, județ Prahova” (ID proiect C3I1A0122000201) finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 3 – Managementul deșeurilor28-02-2024
18Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investiția „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Mizil, Județul Prahova”28-02-2024
17privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2024 și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 202401-02-2024
16privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 31-01-2024
15privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2024, a Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul orașului Mizil pe anul 2024 precum şi Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2023
31-01-2024
14privind aprobarea participării orașului Mizil, în calitate de partener al Fundației Culturale „Romeo și Julieta la Mizil” în vederea organizării evenimentului cultural Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XVII-a
31-01-2024
13privind avizarea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de Şef Secţie Pediatrie și Şef Secție Medicină Internă la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
31-01-2024
12privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.7/18.01.2023 privind aprobarea bugetului proiectului “Construirea a 24 de locuințe nZEB plus pentru tineri în orașul Mizil, județul Prahova” ( ID proiect C10-I2-166) finanțat prin Planului National de Redresare si Rezilienta31-01-2024
11privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.8/18.01.2023 privind aprobarea bugetului proiectului “Asigurarea de sisteme TIC în orașul Mizil, județ Prahova” (ID proiect C10-I1.2-7) finanțat prin Planului National de Redresare si Rezilienta31-01-2024
10Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investiția “Construirea a 24 de locuințe nZEB plus pentru tineri în orașul Mizil, județul Prahova” 31-01-2024
9Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/28.09.2023 privind aprobarea documentației tehnico economica - Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investiția „Asigurarea de sisteme TIC pentru Orașul Mizil, județ Prahova”31-01-2024
8privind aprobarea pentru anul 2024 a Planului de activități sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare31-01-2024
7privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al anului 2023
31-01-2024