• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.1

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

2022
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
121privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” finanţat prin programul Operaţional Regional 2014-202024-08-2022
120privind modificarea si actualizarea HCL nr.62/09.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică blocuri locuințe in orașul Mizil, județul Prahova – Lot 3” a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia, ȋn cadrul PNRR24-08-2022
119privind modificarea si actualizarea HCL nr.61/09.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică blocuri locuințe in orașul Mizil, judetul Prahova – Lot 2” a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia, ȋn cadrul PNRR24-08-2022
118 privind modificarea si actualizarea HCL nr.60/09.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică blocuri locuințe in orașul Mizil, judetul Prahova – Lot 1” a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia, ȋn cadrul PNRR24-08-2022
117 privind modificarea si actualizarea HCL nr. 45/31.03.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului pentru „Renovare integrată (consolidare şi renovare energetică) a imobilului situat în str. Mihai Bravu, nr. 166, Oraş Mizil” în vederea finanţării în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5 Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice24-08-2022
116 privind modificarea si actualizarea HCL nr. 44/31.03.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic 24-08-2022
115privind acordarea unui mandat special domnului Negraru Silviu Călin reprezentantul Orașului Mizil în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”24-08-2022
114privind participarea Orașului Mizil la Programul privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Orașul Mizil”10-11-2022
113privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 182 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Prelungirea Carpați, f.n, nr.cadastral 2353328-07-2022
112privind stabilirea numărului și tipului apartamentelor care vor avea statut de locuințe de necesitate din blocul de locuințe sociale cu 30 de apartamente din orașul Mizil 28-07-2022
111privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 28-07-2022
110privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de farmacist în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil 28-07-2022
109privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 350 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Aleea Trandafirilor, nr.18, având nr. cadastral 2362328-07-2022
108privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 91 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.9, nr.cadastral 2354028-07-2022
107privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 100 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr.55, nr.cadastral 2361228-07-2022
106privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 81 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr.19, nr.cadastral 2356028-07-2022
105privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 58 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Traian Vuia, nr.20, nr.cadastral 2364028-07-2022
104privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul I al anului 2022 28-07-2022
103privind înființarea la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru asigurarea implementării Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2022-202728-07-2022
102privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 202228-07-2022
101privind participarea UAT Oraș Mizil la majorarea capitalului social al societății HIDRO PRAHOVA S.A. 19-07-2022
100privind aprobarea participării la proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D-1”, cod SMIS 14336119-07-2022
99privind aprobarea înființării serviciului social – Unitate de îngrijiri la domiciliul pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil19-07-2022
98privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, a terenului în suprafață de 1693m2 Lot 1, situat în intravilanul orașului Mizil, str.Mihai Bravu, nr.136, jud. Prahova, teren proprietatea privată a orașului Mizil , Tribunalului Prahova în vederea edificării unei construcții P+1 având destinația de sediu Judecătorie Mizil15-07-2022
97privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.197A, județul Prahova, având nr. cadastral 2201230-06-2022