• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
44privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor comerciale S11 (7,23mp) și S14 (10,37mp), aflate pe un teren în suprafață de 514 mp, proprietatea privată a Oraşului Mizil situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, nr.10C, înscris în cartea funciară sub nr. 21148
aprobat23-04-2024
43Privind aprobarea Studiului de oportunitate , Caietului de sarcini și Modelului de contract privind decizia de delegare a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor din Orașul Mizil
aprobat23-04-2024
42privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
aprobat23-04-2024
41privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2024aprobat23-04-2024
40privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Mizil
aprobat23-04-2024
39privind atribuirea în folosinţă gratuita a unui spaţiu ȋn suprafata de 61,50mp aflat la etajul clădirii din incinta Stadionului, situat în Mizil, str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B, proprietatea privată a orașului Mizil, către Grupa de Supraveghere și Intervenție Jandarmi Mizil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova
aprobat23-04-2024
38privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Orașul Mizil” finanțat de Administrația Fondului de Mediu prin „Programul privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”
aprobat23-04-2024
37privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2025aprobat23-04-2024
36Privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului Național „Masă sănătoasă” de acordare a unui suport alimentar elevilor Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” Mizil, Școlii Gimnaziale „Sfânta Maria” Mizil și Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizilaprobat09-04-2024
34Privind darea în administrare a platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, situată în Mizil, str. Abatorului , nr. 3, judeṭul Prahova , având nr. cadastral 21141, înscrisă în cartea funciară a oraşului Mizil cu nr. 21141, aflată ȋn domeniul public al orașului Mizil, către operatorul de salubritate SC SALUB INTERSERV SRL Mizil
aprobat27-03-2024
33Privind aprobarea inițierii și elaborării PUZ – Modificare înălțime maximă admisă a clădirilor și a indicatorilor urbanistici, în oraşul Mizil, str. Bariera Amaru, nr. 1, nr. cad. 24153 (tarla 12, parcelele Cc 220, A237/2), județul Prahova
aprobat27-03-2024
32Privind aprobarea înregistrării în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafață de 127mp situat în intravilanul Orașului Mizil, str. Blajului, nr.F.N
aprobat07-03-2024
31privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2024aprobat20-03-2024
30Privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil
aprobat07-03-2024
29Privind aprobarea înregistrarii în proprietatea publică a Oraşului Mizil a unor imobile situate în Orașul Mizil
aprobat07-03-2024
28privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil
aprobat27-02-2024
27privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ Sfânta Filofteia” Mizil, judeţul Prahova
aprobat27-02-2024
26privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
aprobat26-02-2024
25aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Mizil, judeţul Prahova
aprobat26-02-2024
24privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil
aprobat22-02-2024
23privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
aprobat22-02-2024
22privind mandatarea domnului Negraru Silviu Călin reprezentantul Orașului Mizil în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”
aprobat22-02-2024
21privind aprobarea vânzării prin licitație publică , a imobilului în suprafaṭă de 329 mp, imobil proprietatea privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.19A, înscris în cartea funciară sub nr. 23331
aprobat22-02-2024
20privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a terenului în suprafaṭă de 1185 mp, situat în Mizil, str. Tohani, nr.57, având CF nr.22252, nr.cadastral 22252, proprietatea privată a oraşului Mizil, teren pe care se află două construcții ( locuinṭă şi garaj ) proprietatea privată a d-nei Roth Daniela, cu domiciliul în oraşul Mizil, str. Tohani , nr. 57 , judetul Prahova
aprobat22-02-2024
19privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ” Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Mizil, județ Prahova” (ID proiect C3I1A0122000201) finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 3 – Managementul deșeurilor
aprobat22-02-2024