• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

DOCUMENTE CARE FAC OBIECTUL ADUCERII LA CUNOSTINTA PUBLICA
in baza legii sau pentru care se apreciaza ca publicarea este oportuna si necesara
si care nu sunt incluse in alte sectiuni ale
Monitorului Oficial Local

DenumireAn
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN ORASUL MIZIL2024
CAIET DE SARCINI privind atribuirea ȋn gestiune directă a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a serviciului de salubrizare2023
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE ŞI DERATIZARE (DDD)2023
Procedura privind instituirea taxei pentru utilizare drum2023
STUDIU DE OPORTUNITATE pentru stabilirea formei de gestiune pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare (DDD)2023
STRATEGIA LOCALĂ cu privire la DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG a SERVICIULUI DE SALUBRIZARE2023
PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate. Întrucat actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 coroborat cu art.53 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate. In acest sens s-a afisat, concomitent la sediul Primariei oras Mizil si pe pagina de internet www.primaria-mizil.ro, anuntul nr. 22729 din data de 08.05.2023 care cuprinde persoanele:2023
REGULAMENT privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare2023
Contract de servicii S.C. BEMEL AG S.R.L. 2022
Contract de achizitie publica de lucrari 2022
Act adițional 2 la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr. 24712/18.05.2021.2022
ACT ADITIONAL 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr. 24712/18.05.20212022
Act aditional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 23366 din 05.05.20212022
ACT ADIŢIONAL 4 LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 18355/10.03.20212022
ACT ADIŢIONAL 5 LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 18355/10.03.20212022
ACT ADIŢIONAL 6 LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 18355/10.03.20212022
Actul Aditional nr. 7 la contractul de serviciinr. 18 355/10,03,2021 incheiat cu VENETE RAZVAN MIHAI PFA avand ca obiect evaluarea de terenuri in vederea concesionarii in Orasul Mizil2022
Contract achizitie de lucrari INLOCUIRE CONDUCTA DE CANALIZARE PE STR. DECEBAL2022
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI Nr. 39949 din 10.11.20212022
Contract de închiriere S.C. TOPO CAD VEST S.R.L.2022
Contract de furnizare 369282022
Contract de furnizare Nr. 24974/20.05.20212022
Contract de furnizare Nr. 32241 data 06.08.20212022
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE Nr. 37324 din data de 14.10.2021 – SC FINAL MANAGEMENT SOLUTION S.R.L.2022
Contract de lucacri nr. 43455/28.12.2021 incheiat cu SC ADEN CIVIC PARTENER S.R.L. avand ca obiect lucrari de intretinere suprafata carosabil prin asternere covoare bituminoase drumul comunal DC76A.2022
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 24712/18.05.20212022
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 40531/16.11.20212022
Contract de prestări servicii 407292022
Contract de servicii – inlocuire conducta de canalizare pe str. Decebal, orasul Mizil2022
Contract de servicii de dirigentie de santier2022
CONTRACT DE SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI „REABILITAREA MODERNIZAREA EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 -ORAŞ MIZIL” nr. 39958 data 10.11.2021 incheiat cu SC NED SPECIALIST S.R.L.2022
Contract de servicii nr. 23366 din 05.05.20212022
Contract de servicii nr. 32252 data 06.08.2021.2022
Contract de servicii Nr. 34147 data 02.09.2021 ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L.2022
Contract de servicii nr. 35051/14.09.2021 incheiat cu ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L. avand ca obiect Servicii privind managementul in implementarea proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii din Orasul Mizil”2022
CONTRACT DE SERVICII nr. 36250 data 30.09.20212022
Contract-de-prestari-servicii-SC-KLASS-ENTERPRISE-S.R.L.-.pdf2022
Contractul de Furnizare incheiat cu S.C. GEFIL SA avand ca obiect vanzarea de produse din programul productie si comercializare al vanzatorului respective stingatoare.2022
Contractul de Furnizare incheiat cu S.C. START ASIG SRL avand ca obiecti 37 licente electronice Office Pro 2019.2022
Contractul de Furnizare nr. 27177/09.06.2021 oncheiat cu S.C. TEAM RONEXPERT S.R.L. avand ca obiectiv servicii de evaluare pentru stabilirea valorii juste a bunurilor immobile din domeniul public si din domeniul privat, in vederea inregistrarii in evidentele contabile.2022
Contractul de Furnizare nr. 30723/15.07.2021 incheiat cu SC RADIENT CONSULTING SRL avand ca obiect licente Autocad LT.2022
Contractul de Furnizare nr. 30926/20.07.2021 incheiat cu SC SERVER CONFIG SRL avand ca obiect pachet workstation refurbished DELL T5810+ monitor refurbished DELL P24172022
Contractul de Furnizare nr. 32502/09.08.2021 incheiat cu S.C. IASI IT S.R.L. avand ca obiect achizitionarea de Solid State Drive.2022
Contractul de Furnizare nr. 39223/02.11.2021 incheiat cu SC ALEREB SRL avand ca obiect furnizarea unui unit dentar.2022
Contractul de prestari servicii nr. 30119/09.07.2021 incheiat cu VENETE RAZVAN MIHAI PFA avand ca obiect evaluarea cladirii , in vederea vanzarii.2022
Contractul de servicii nr. 14206/27.01.2022 incheiat PF DRAGANUT IULIANA avand ca aobiect Servicii de arhivare.2022
Contractul de Servicii nr. 15255/09.02.200 incheiat cu SC INGAZ FOR CONSTRUCT S.R.L.2022
Contractul de Servicii nr. 15417/11.02.2022 incheiat cu SC DRUMES SPECIALIST S.R.L. avand ca obiect Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile de Inlocuire conducta de canalizare pe str. Fundatura Istritei.2022
Contractul de Servicii nr. 15486/14.02.2022 incheiat cuVenete Razvan Mihai PFA. avand ca obiect evaluarea de terenuri.2022
contractul de servicii nr. 22038/15.04.2021 avand ca obiect consultanta in realizarea achizitiilor publice derulate in Orasul Mizil2022
Contractul de servicii nr. 30232/12.07.2021 incheiat cu S.C. DINENG DEV S.R.L/ avand ca obiect servicii de proiectare obiectiv „Inlocuire conducta de canalizare pe strada Decebal, Oras Mizil, jud. Prahova.2022
Contractul de servicii nr. 35286/20.09.2021 incheiat cu S.C. STRABENBAU LOGISTIC S.R.L. avand ca obiect Lucrari de intretinere suprafata carosabila prin asternere covoare bituminoase str. Budureasca.2022
Contractul de servicii nr. 35856/27.09.2021 incheiat cu SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL avand ca obiect proiectarea tehica ( faza DALI) pentru obiectivul de investitii “Modernizare infrastructura de transportdin Orasul Mizil, judetul Prahova”2022
Contractul de servicii nr. 37608/19.10.2021 incheiat cu SC BEMEL SG S.R.L. avand ca obiect servicii de actualizare documentatie tehnica ( faza DALI) pentru obiectivul de invstitii Cresterea eficientei energetice in Ambulatoriu Spitalului Orasenesc Sfanta Filofteia Mizil.2022
SC AUDIT EXPERT SRL -CONTRACT PRESTARI SERVICII2022
SPDE 2959210504104502022
SPDE 2959210504113902022
SPDE 2959210511143702022
SPDE 2959210511143802022
Act Aditional la Contractul de Prestari Servicii nr. 15468/14.02.20222022