• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive.

DenumireAn
Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Draganesti aprobat prin HCL 24 din 21.04.20212021
Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti judet Prahova2020