• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.4

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

202120222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
34Privind aprobarea delegarii catre judetul Prahova in vederea depunerii proiectului - Transportul elevilor adaptati mobilitatii fara CO2 - TEAM CO2
09-06-2023
33Privind alegerea presedintelui de sedinta
09-06-2023
32Privind aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale COMUNA DRAGANESTI, jud. Prahova la Parteneriatul de Dezvoltare Locala a Vaii Cricovului
03-05-2023
31Privind predare catre M.D.L.P.A. prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - Constituire baza sportiva TIP 1, sat Draganesti
03-05-2023
30Privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Draganesti si pentru unele categorii de personal ale caror salarii se asigura din bugetul comunei Draganesti
03-05-2023
29Privind aprobarea participarii Comunei Draganesti, jud. Prahova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de A.F.M.
21-04-2023
28Privind aprobarea documentatiei (faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire administrativa Scoala cu clasele I-IV (arhiva) sat Cornu de Jos
13-04-2023
27Privind aprobarea documentatiei (faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire administrativa camin cultural sat Cornu de Jos
13-04-2023
26Privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Draganesti a suprafetei de 23127 mp teren situat in extravilanul satului Draganesti, comuna Draganesti, judetul Prahova, T 84, P 654, C.F. nr. 29226
13-04-2023
25Privind aprobarea rezilierii unor contracte de inchiriere pajisti si incheierea unor contracte si acte aditionale incepand cu anul 2023
13-04-2023
24Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 si a listei de investitii la nivelul U.A.T. Conuma Draganesti
06-04-2023
23Privind aprobarea documentatiei (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire administrativa Camin Cultural Draganesti (Biblioteca Comunala)
12-04-2023
22Proiect privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de gospodarire comunal al comunei Draganesti
14-03-2023
21Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului situat in T11, nr. cadastral 29355, sat Hatcarau, pt. construirea unui pilon metalic destinat telecomunicatiilor
14-03-2023
20Privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2023, la nivelul U.A.T.
14-03-2023
19Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a constructiilor administrative si social culturale situate in Cornu de Jos
14-03-2023
18Privind revocarea HCL nr. 2 din 31.01.2023
14-03-2023
17Regulament privind modul de utilizare a microbuzelor de transport al elevilor scolii Gimnaziale
14-03-2023
16Privind aprobarea infiintarii Pietei agroalimentare in aer liber
14-03-2023
15Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE
14-03-2023
14Privind aprobarea Programului de lucrari ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416-2001
14-03-2023
13Cu privire la aprobarea nr. de asistenti personali in anul 2023
14-03-2023
12Cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali
14-03-2023
11Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat
14-03-2023
10Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a estimarilor pt anii 2024-2026
14-03-2023