• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.1

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

20212022
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
74Privind revizuirea cererii de finantare si a indicatorilor pentru obiectivul de investitie: 13-10-2022
73Privind revizuirea cererii de finantare si a indicatorilor pentru obiectivul de investitie: 13-10-2022
72Privind aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor pentru obiectivul de investitie: 13-10-2022
71Privind aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor pentru obiectivul de investitii 10-10-2022
70Privind aprbarea rezervei de implementare, modificarea si actualizarea cu valoarea rezervei de implementare a indicaorilor economici, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investitii 30-09-2022
69Privind retragerea concesiunii ce face obiectul contractului de concesiune nr. 817/1997 30-09-2022
68Privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului Stanescu Irinel-Vasile, precum si vacantarea in locul lui de consilier local30-09-2022
67Privind aprobarea PV de nevociere a pretului de achizitionare a imobilelor cladirii C1, C2, C3 aflate in comuna Draganesti, sat Cornu de Jos, Str. Principala, nr. 97, pe teren inscris in CF nr. 9239730-09-2022
66Privind completarea HCL Draganesti, nr. 78/2020, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, pe principalele domenii de activitate30-09-2022
65Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren din proprietatea comunei Draganesti, jud. Prahova, in suprafata de 932 mp, situat in T-107, Parcela 844/1130-09-2022
64Privind acordarea unui mandat special domnului TOMA IONUT GEORGIAN, reprezentantul CL Draganesti, judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara 30-09-2022
63Privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Draganesti, in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Draganesti30-09-2022
62Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Draganesti pentru o perioada de 3 luni (septembrie-noiembrie 2022)30-09-2022
61Privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect estimarea valorii, de piata, pentru inchiriere teren situat in intravilanul satului Hatcarau, T-11, Cc-652, Pdt-650, in suprafata de 118 mp09-08-2022
60Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 09-08-2022
59Privind insusirea raportului de evaluare si numirea unei comisii de negociere directa pentru cumpararea, imobilului cladire, situat in Sat Cornu de Jos, Comuna Draganesti, Judetul Prahova 09-08-2022
58Privind aprobarea dezmambrarii unui imobil-teren din proprietatea comunei Draganesti, in suprafata de 9977 mp, situat in T-11, Cc-652, A-651,PDt-65007-07-2022
57Privind declararea de bunuri de interes public local a terenurilor pe care urmeaza a se realiza investitiile aferente contractului Ïnfiintare front de captare Albesti-Paleologu-Dumbrava, statie de tratare si conducta de aductiune pentru alimentarea cu apa in localitatile Albesti-Paleologu, Dumbrava Draganesti, Mizil, Baba-Ana, Fantanele, Vadu Sapat07-07-2022
56Cu privire la completarea HCL nr. 40/28.04.2022, privind inchirierea suprafetelor de pajisti disponibile, prin atribuire directa, crescatorilor de animale din comuna Draganesti07-07-2022
55Privind aprobarea revocarii HCL nr. 41/28.04.2022 privind desfiintare corp cladire C2 si C3 din incinta Scolii Gimnaziale Draganesti, precum si propunerea privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a acestor constructii in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora07-07-2022
54Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren din proprietatea comueni Draganesti07-07-2022
53Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Draganesti, judetul Prahova07-07-2022
52Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarilor pentru anii 2023 -202507-07-2022
51Privind aprobarea cererii de finantare si a parteneriatului de investitie: 30-05-2022
50Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Draganesti pentru o perioada de trei luni (iunie-august 2022)30-05-2022