• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

2021202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
22Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Extindere sistem de canalizare in Baraitaru, Cornu de Jos si Belciug, Draganesti, jud. Prahova - faza S.F. aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
05-03-2024
21Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Draganesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Draganesti
05-03-2024
20Privind desemnarea domnului Toader Grigore Adrian ca membru in Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Draganesti
05-03-2024
19Privind desemnarea domnului Caldaroiu Marian ca membru in Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Draganesti
05-03-2024
18Privind mandatarea domnului Toma Ionut Georgian pentru a vota in sedinta AGA
05-03-2024
17Privind stabilirea perioadei efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care apartin domeniului privat al com. Draganesti
05-03-2024
16Privind validarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea in aplicare a Legii 15/2023
05-03-2024
15Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Draganesti a terenului intravilan in suprafata 1290 mp situat in com. Draganesti, sat Belciug, tarlaua 18, parcela CC729, A728, str. Bizirichi, nr. 3, jud. Prahova
05-03-2024
14Privind insusirea Raportului de evaluare pentru inchirierea unui spatiu apartinand Comunei Draganesti, Judetul Prahova
13-02-2024
13Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Draganesti, Judetul Prahova
13-02-2024
12Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2023
13-02-2024
11Privind aprobarea numarului de asistenti personali in anul 2024
13-02-2024
10Privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport al elevilor Scolii Gimnaziale din Comuna Draganesti, Jud. Prahova, in anul scolar 2023-2024
13-02-2024
9Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024, a bugetului creditelor interne pe anul 2024 si a listei de investitii la nivelul U.A.T. Comuna Draganesti
13-02-2024
8Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local a d-nei Voicu Florina, precum si vacantarea locului de consilier local
13-02-2024
7Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Draganesti ( februarie 2024- aprilie 2024)
13-02-2024
6Privind acordarea unui mandat special domnului Ionut Georgian Toma, reprezentantul localitatii Draganesti, judet Prahova
09-02-2024
5Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
13-02-2024
4Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Extinedere sistem de canalizare in satele Baraitaru, Cornu de Jos si Belciug
13-02-2024
3Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Modernizare Drumuri Locale comuna DRaganesti, judetul Prahova - faza DALI, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
08-01-2024
2Privind modul de utilizare a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar bugetar al anului 2023
08-01-2024
1Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Draganesti, judetul Prahova, pentru anul 2024-2025
08-01-2024
76Privind alegerea presedintelui sedintei Consiliului Local Draganesti din data de 22.12.2023
22-12-2023
75Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Draganesti in anul 2024
22-12-2023
74Privind aprobarea actului aditional nr. 2 - Modernizarea Infrastructurii Educationale in comuna Draganesti, judetul Prahova
21-12-2023