• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.4

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

202120222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
38Privind aprobarea delegarii catre judetul Prahova in vederea depunerii proiectului - Transportul elevilor adaptati mobilitatii fara CO2 - TEAM CO2
aprobat08-06-2023
37Privind alegerea presedintelui de sedinta
aprobat08-06-2023
36Privind aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale COMUNA DRAGANESTI, jud. Prahova la Parteneriatul de Dezvoltare Locala a Vaii Cricovului
aprobat25-04-2023
35Privind predare catre M.D.L.P.A. prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - Constituire baza sportiva TIP 1, sat Draganesti
aprobat25-04-2023
34Privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Draganesti si pentru unele categorii de personal ale caror salarii se asigura din bugetul comunei Draganesti
aprobat25-04-2023
33Privind aprobarea participarii Comunei Draganesti, jud. Prahova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de A.F.M.
aprobat21-04-2023
32Privind aprobarea documentatiei (faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire administrativa Scoala cu clasele I-IV (arhiva) sat Cornu de Jos
aprobat12-04-2023
31Privind aprobarea documentatiei (faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire administrativa camin cultural sat Cornu de Jos
aprobat12-04-2023
30Privind aprobarea documentatiei (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire administrativa Camin Cultural Draganesti (Biblioteca Comunala)aprobat12-04-2023
29Privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Draganesti a suprafetei de 23127 mp teren situat in extravilanul satului Draganesti, comuna Draganesti, judetul Prahova, T 84, P 654, C.F. nr. 29226
aprobat05-04-2023
28Privind aprobarea rezilierii unor contracte de inchiriere pajisti si incheierea unor contracte si acte aditionale incepand cu anul 2023
aprobat04-04-2023
27Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 si a listei de investitii la nivelul U.A.T. Conuma Draganesti
aprobat04-04-2023
26Proiect privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de gospodarire comunal al comunei Draganesti
aprobat14-03-2023
25Privind predare catre M.D.L.P.A. prin C.N.I. S.A., a amplasamentului in vederea executarii obiectului de investitii, Proiect Tip 1
respins06-03-2023
24Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului situat in T11, nr. cadastral 29355, sat Hatcarau, pt. construirea unui pilon metalic destinat telecomunicatiilor
aprobat06-03-2023
23Privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2023, la nivelul U.A.T.
aprobat06-03-2023
22Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a constructiilor administrative si social culturale situate in Cornu de Jos
aprobat06-03-2023
21Privind revocarea HCL nr. 2 din 31.01.2023
aprobat03-03-2023
20Regulament privind modul de utilizare a microbuzelor de transport al elevilor scolii Gimnaziale
aprobat02-03-2023
19Privind aprobarea infiintarii Pietei agroalimentare in aer liber
aprobat28-02-2023
18Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE
aprobat28-02-2023
17Privind aprobarea Programului de lucrari ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416-2001
aprobat28-02-2023
16Cu privire la aprobarea nr. de asistenti personali in anul 2023
aprobat27-02-2023
15Cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali
aprobat27-02-2023
14Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat
aprobat27-02-2023