• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

2021202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
53Privind stabilirea, incepand cu data de 01.06.2024, a salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Draganesti si pentru unele categorii de personal ale caror salarii se asigura din bugetul comunei Draganesti
deliberare20-06-2024
52Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a listei de investitii la nivelul UAT Comuna Draganesti
deliberare20-06-2024
51Privind acordarea Diplomei Aniversare si un beneficiu financiar doamnei Ion Ioana, la implinirea varstei de 100 de ani
deliberare31-05-2024
50Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a listei de investitii la nivelul UAT Draganesti
deliberare28-05-2024
49Aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2024
deliberare28-05-2024
48Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a lucrarilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DRUMURI LOCALE comuna Draganesti, judetul Prahova, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
deliberare28-05-2024
47Privind aprobarea initierii procedurilor de Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru introducerea in intravilanul localitatii a terenurilor cu numerele cadastrale 27396 si 27398, intabulate in CF nr. 27396 si 27398 Draganesti
deliberare27-05-2024
46Privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, proprietate privata a comunei Draganesti, in suprafata de 15.300 m.p. situat partial in intravilanul si extravilanul comunei Draganesti, sat Baraitaru, tarlaua 19, parcela A1037, judetul Prahova, numar cadastral 30806, intabulat in CF nr. 30806 Draganesti
deliberare27-05-2024
45Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Draganesti pentru o perioada de trei luni (Mai 2024 - Iulie 2024)
deliberare27-05-2024
44Privind acordarea unui mandat special cu drept de vot pentru rezilierea Contractului de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele: 3-Draganesti, 4-Urlati si 5-Valenii de Munte, nr. 259/18.02.2019 - 1576/19.02.2019
aprobat29-04-2024
43Privind acordarea unui mandat special cu drept de vot in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - Prahova, privind revocarea Hotararii Adunarii Generale nr. 11/25.10.2023 Angajamentul de plata esalonat redeventei operatorului UWS SRL (fosta SC ROSAL GRUP SA)
aprobat29-04-2024
42Privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, proprietate publica a comunei Draganesti, in suprafata de 23.127 m.p. situat in intravilanul comunei Draganesti, tarlaua 84, parcela 654, judetul Prahova, numar cadastral 29226, intabulat in CF nr. 29226 Draganesti
aprobat25-04-2024
41Privind aprobarea achizitionarii, din bugetul local al comunei Draganesti, a unui microbuz scolar nou, cu capacitatea 19+1+1, necesar transportului elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza localitatii
aprobat24-04-2024
40Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul TRANDAFIR GEORGE
aprobat24-04-2024
39Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantii SCARLAT SANDU si SCARLAT ANAMARIA-ELENA
aprobat24-04-2024
38Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul MECIC ELENA-FLORENTINA
aprobat24-04-2024
37Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantii MATEI GEORGE-CATALIN si MATEI PAULA-ROXANA
aprobat24-04-2024
36Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantii LUNCA IRINEL-CATALIN si LUNCA ELENA
aprobat24-04-2024
35Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul IONITA IONUT
aprobat24-04-2024
34Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul IONITA ANA-MARIA-ALEXANDRA
aprobat24-04-2024
33Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantii GOTEA CLAUDIU-VIJAI si GOTEA CARMEN NICOLETA
aprobat24-04-2024
32Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul GOTEA DIANA-REBECA
aprobat24-04-2024
31Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantii GHINEA COSTIN ALIN si GHINEA ANDREEA-CRISTINA-MARIA
aprobat24-04-2024
30Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul GANEA FLORIN-CLAUDIU
aprobat24-04-2024
29Privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul DUMITRU MARIA-ALEXANDRA
aprobat24-04-2024