• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

2021202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
14Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Extinedere sistem de canalizare in satele Baraitaru, Cornu de Jos si Belciug
aprobat19-02-2024
13Privind acordarea unui mandat special domnului Ionut Georgian Toma, reprezentantul localitatii Draganesti, judet Prahova
aprobat09-02-2024
12Privind insusirea Raportului de evaluare pentru inchirierea unui spatiu apartinand Comunei Draganesti, Judetul Prahova
aprobat13-02-2024
11Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Draganesti, Judetul Prahova
aprobat06-02-2024
10Privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport al elevilor Scolii Gimnaziale din Comuna Draganesti, Jud. Prahova, in anul scolar 2023-2024
aprobat06-02-2024
9Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024, a bugetului creditelor interne pe anul 2024 si a listei de investitii la nivelul U.A.T. Comuna Draganesti
aprobat06-02-2024
8Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
aprobat06-02-2024
7Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local a d-nei Voicu Florina, precum si vacantarea locului de consilier local
aprobat06-02-2024
6Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Draganesti ( februarie 2024- aprilie 2024)
aprobat06-02-2024
5Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2023
aprobat25-01-2024
4Privind aprobarea numarului de asistenti personali in anul 2024
aprobat25-01-2024
3Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Modernizare Drumuri Locale comuna DRaganesti, judetul Prahova - faza DALI, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
aprobat04-01-2024
2Privind modul de utilizare a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar bugetar al anului 2023
aprobat04-01-2024
1Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Draganesti, judetul Prahova, pentru anul 2024-2025
aprobat04-01-2024
86Privind alegerea presedintelui sedintei Consiliului Local Draganesti din data de 22.12.2023
aprobat22-12-2023
85Privind aprobarea actului aditional nr. 2 - Modernizarea Infrastructurii Educationale in comuna Draganesti, judetul Prahova
aprobat21-12-2023
84Privind acordarea unui mandat special domnului Ionut Georgian Toma, reprezentantul localitatii Draganesti, judetul Prahova
aprobat20-12-2023
83Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
aprobat18-12-2023
82Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 si a listei de investitii la nivelul UAT Comuna Draganesti
respins15-12-2023
81Privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti
retras14-12-2023
80Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Draganesti in anul 2024
aprobat13-12-2023
79Privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 712.555,00 lei
aprobat06-12-2023
78Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Cămin Cultural Bărăitaru, comuna Drăgănești, județ Prahova
aprobat06-12-2023
77Privind aprobarea Planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2023-2024
aprobat06-12-2023
76Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Draganesti pentru o perioada de 3 luni (decembrie 2023 - februarie 2024)
aprobat06-12-2023