• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive.

DenumireAn
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Ciolpani2020