• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

202120222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
43privind atribuirea unui lot in folosinta gratuita in temeiul Legii nr.152003, cu modificarile si completarile ulterioare.
aprobat20-06-2023
42privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5386 lei copiilor si profesorilor din satul Tigănești – Republica Moldova aflati in tabara anuala in Romania
aprobat19-06-2023
41privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna mai 2023 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov
aprobat16-06-2023
40privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna Ciolpani si Asociatia Clubul Copiilor Ciolpani in vederea preluarii a dreptului de folosinta cu titlu gratuit,a Bazei Sportive a comunei Ciolpani
aprobat16-06-2023
39privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între UAT Ciolpani si Consiliul Judetean Ilfov in vederea depunerii proiectului Microbuze electrice pentru elevii din judetul Ilfov , finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta C15 : Educatie, Reforma 6:Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare,constructie si doatare in sistemul de invatamant preuniversitar,Investitia 10:Dezoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi-apel Microbuze electrice pentru elevi
aprobat16-06-2023
38privind acordarea unor premii familiilor din comuna Ciolpani care au implinit minim 50 de ani de casatorie neintrerupta.
aprobat16-06-2023
37privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, Spitalul de Obstretica Ginecologie Buftea, Tensa Art Design SA si Unitatea Administrativ Teritoriala Ciolpani in vederea realizarii proiectului de interes public Ilfov, prin ochii tai
aprobat29-05-2023
36privind aprobarea alocarii unor fonduri din bugetul local al comunei Ciolpani pentru acordarea a 25 de premii si furnizarea unui echipaj de salvare pentru organizarea evenimentului DRACULA SUPer Race
aprobat26-05-2023
35privind aprobarea alocarii unor fonduri din bugetul local al comunei Ciolpani pentru acordarea de cadouri pentru ziua de 1 iunie si organizarea unui spectacol - circ,pentru copiii din invatamantul de stat din comuna Ciolpani
aprobat25-05-2023
34privind aprobarea modificare amplasament teren atribuit in baza Legii nr.15 2003 si atribuire loturi in baza Legii nr.15 2003
aprobat24-05-2023
33privind acordul Consiliului Local Ciolpani pentru preluarea in domeniul public al comunei Ciolpani a imobilului cu destinatia sala de sport, situat in str. Scolii nr. 79, comuna Ciolpani, jud. Iflov
aprobat18-05-2023
32privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
aprobat15-05-2023
31privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2023 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov
aprobat15-05-2023
30privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL
aprobat15-05-2023
29privind aprobarea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii in vederea prestarii activitatilor de colectare, transport, sortare si tratare nr. 1490/31.01.2023 si nr. 1491/31.01.2023, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prevazute de art. 7 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 640/2022
aprobat13-04-2023
28privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna martie 2023 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov
aprobat10-04-2023
27privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar Parohiei Piscu pentru finalizarea lucrarilor de pictura din exteriorul bisericii.
aprobat06-04-2023
26privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortarea a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deseurile municipale in statii de sortare, inclusiv transportul rezidurilor rezultate din sortarea la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de valorificare energetica precum si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activitatii in cauza
aprobat05-04-2023
25privind aprobarea participarii comunei Ciolpani la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu
aprobat05-04-2023
24privind acordarea ajutorului de înmormântare familiei sau, dupa caz persoanei singure decedata care a beneficiat de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
aprobat04-04-2023
23privind alegerea preşedintelui de şedinţă
aprobat03-04-2023
22privind aprobarea contractelor de prestari servicii aprobate prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL nr.4887/2011
aprobat10-03-2023
21privind mandatarea reprezentantului UAT Ciolpani în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației.
aprobat10-03-2023
20privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN LOCALITATEA CIOLPANI” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/Componenta C15
aprobat09-03-2023
19privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2023 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov.
aprobat09-03-2023