• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

20192020202120222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
44HCL nr.44 privind rectificarea bugetului de cheltuieli al comunei Cătina15-12-2023
43HCL nr.43 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU”20-11-2023
42HCL nr.42 privind dizolvarea, lichidarea si radierea societatii FACEM PREST SERV SRL20-11-2023
41HCL nr.41 privind aprobarea modificarii organigramei, modificarii ștatului de functii si modicarii numarului de personal ce apartin aparatului de specialitate al primarului comunei Catina, institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Catina20-11-2023
40HCL nr.40 privind revocarea Hotărârii nr.30/24.10.2023 privind aprobarea modificării organigramei, modificării statului de funcții și modificării numărului de personal ce aparțin aparatului de specialitate al primarului comunei Cătina, instituțiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Cătina20-11-2023
39HCL nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioadă de trei luni incepand cu luna noiembrie20-11-2023
38HCL nr.38 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Cătina
25-10-2023
37HCL nr.37 privind revocarea HCL nr.19-08.05.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Cătina
25-10-2023
36HCL nr.36 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Cătina, UAT Comuna Catina beneficiară a Proiectului ”Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ”
24-10-2023
35HCL nr.35 privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiții de interes național județean sau local
24-10-2023
34HCL nr.34 privind completarea HCL nr.43 din 12.11.2,3, privind buna gospodărire a comunei Cătina, județul Buzău
24-10-2023
33HCL nr.33 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
10-10-2023
32HCL nr.32 pvd aprobarea demarării procedurilor în vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de 13,000 mp. teren extravilan ptr înființarea unui centru de colectare
10-10-2023
31HCL nr.31 privind rectificarea bugetară și modificarea listei de investiții
24-10-2023
30HCL nr.30 pvd aprobarea modificării organigramei, modificării statului de funcții și modificării nr de personal ce aparțin aparatului de specialitate al primarului comunei Cătina
24-10-2023
29HCL nr.29 privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
10-10-2023
28HCL nr.28 pvd neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilr de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pentru achiziția produselor
10-10-2023
26HCL nr.26 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activităților de Resurse Umane, Urbanism, Taxe și Impozite, Juridic și Asistență Socială
05-09-2023
25HCL nr.25 privind modificarea art.6 din HCL nr.7-31.01.2023 privind aprobarea implementării ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Cătina”
05-09-2023
24HCL nr.24 pvd aprobarea rectificării bugetului local de cheltuieli al Comunei Cătina și aprobarea programului anual de investiții publice modificat ca urmare a rectificării bugetare
05-09-2023
23HCL nr.23 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Cătina, ptr ”HUB de servicii MMSS”
30-06-2023
22HCL nr.22 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna iulie 2023
30-06-2023
21HCL nr.21 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Catina
31-05-2023
20HCL nr.20 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mihăilă I. Petre prin demisie și vacantarea unui post de consilier local din cadrul C L Cătina
31-05-2023
19HCL nr.19 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cătina
31-05-2023